Bakteriell vaginos under graviditeten är kopplad till några allvarligare konsekvenser och bör därför behandlas så snart den har diagnostiserats.

Graviditet är en period av förändringar och förväntningar

Våra kroppsfunktioner fokuserar på att ta hand om det nya livet inuti oss och förbereda oss på förlossning, amning och barnomsorg. Även om det kan vara njutbart är det långt ifrån en bekymmersfri period. Snabba förändringar, inklusive förändringar i nivåerna av våra hormoner, kan leda till olika obehag och smärta. Förutom att orsaka problem för oss kan olika sjukdomar och infektioner ha en inverkan på vår graviditet, på vårt barns utveckling eller förlossning. Till exempel är bakteriell vaginos under graviditet kopplad till några allvarligare konsekvenser och bör därför behandlas så snart den diagnostiseras.

Vad är bakteriell vaginos?

Bakteriell vaginos är ett av de vanligaste vaginala besvären. Det orsakas av störningen av mikrobiell balans i slidan och kan ha milda till svåra symtom så som vit eller grå, vattnig flytning, obehaglig fisklukt, irritation och smärta i vaginalområdet.

Även om dessa symtom är obehagliga är de inte livshotande och kan i de flesta fall enkelt behandlas med antibiotika eller en naturlig produkt som skulle återställa balansen i vaginalfloran.

Bakteriell vaginos kan dock få allvarligare konsekvenser under graviditeten, inklusive risken för tidig födsel. Av denna anledning bör gravida kvinnor omedelbart kontakta vårdpersonal om de misstänker att de kan ha bakteriell vaginos.

Hur behandlar man bakteriell vaginos under graviditeten?

Användningen av läkemedel under graviditeten är mycket begränsad och bör alltid göras i samråd med din läkare eller barnmorska. Ibland kommer läkemedel inte att användas på grund av deras potentiella risker för barnet, men oftast kommer de att undvikas på grund av den enkla bristen på bevis för att risken inte finns.

Bakteriell vaginos kan behandlas med antibiotika, såsom metronidazol, vilket ofta undviks under graviditeten. Alternativet är att använda naturliga produkter, som återställer pH i slidan och låter de goda bakterierna återinföra balansen i floran i den vaginala miljön. Vissa av dessa produkter kan användas under graviditeten, men eftersom varje kvinna och varje graviditet är olika bör behandlingen diskuteras med din läkare eller barnmorska.

Vill du veta mer?

Dela